Akreditacija

Diploma sa ovog fakulteta priznata je u svim državama sveta za rad u privatnoj praksi. Priznavanje diplome u državnim institucijama i drugim organizacijama koje se bave proizvodnjom hrane, zavisi od lokalnih zakona. Napomenimo da je cilj našeg instituta da ponudi visoko-kvaliteteno obrazovanje na polju organske poljoprivrede koje je naučno utemeljeno, lako dostupno i u praksi potvrđeno, kao i omogućavanje studentu da nakon završetka studija započne privatan biznis.