Kontakt

Kontakt sa Institutom za organsku poljoprivredu može se uspostaviti:

- Putem e-maila:
cns.school@hotmail.com

- Putem telefona:
U.S.A.: (+1) 347-586-3886
Srbija: 062-162-2241
Izrael: (+972) 52-682-1487

- Pismom na adresu:
The Center for Natural Studies
8786 116th street # A 11
Richmond Hill, New York 11418
U.S.A.