O nama

Institut za organsku poljoprivredu (IOP) je deo The Center for Natural Studies (CNS) sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Džavama. Naša namera je da obezbedimo obrazovanje i druge usluge koje su u skladu sa uspostavljenim prirodnim zakonima zdravlja. Verujemo da će ponuđeni program omogućiti zainteresovanim osobama da se upoznaju i ovladaju principima i tehnikama koji podstiču razvoj proizvodnje zdrave hrane. Naš plan je da stvorimo stalno rastuću mrežu zdravstvenih radnika i saradnika koji će obezbediti najbolje moguće obrazovanje zainteresovanim osobama.

The Center for Natural Studies je osnovan 2004. godine u Sakramentu, Kalifornija, SAD, a krajem 2011. započeta je realizacija otvaranja IOP-a. Kako je na početku 21. veka došlo do eksplozije interesovanja za proizvodnju organske hrane, tako da je osnivanje IOP-a nastalo kao odgovor na to veliko interesovanje.

Odabrani su kvalitetni edukacioni materijali i metode, u saradnji sa najboljim svetskim stručnjacima iz oblasti organske poljoprivrede, a sve sa ciljem kvalitetnog izlaska u susret potrebama naših studenata i zainteresovanih osoba. CNS, sa svojim predstavništvima u skoro svim državama bivše Jugoslavije, postao je jedna od vodećih institucija na prostorima Balkana u promociji zdravlja i kvalitetnog načina života. Na desetine knjiga i video materijala najboljih svetskih stručnjaka iz medicine, objavljeno je na našem jeziku, a spisak kvalitetnih izdanja se stalno nadopunjuje u skladu sa novim otkrićima iz oblasti zdravlja.

U skladu sa tehnološkim napretkom koje prati savremeno doba, naši napori su usmereni na proširivanju metoda za što kvalitetnije obrazovanje i omogućavanje pristupa najvažnijim informacijama iz domena vezanim za organsku poljoprivredu. Naša posvećenost umetnosti zdravog življenja i organske poljoprivrede čini nas osposobljenim da spremno izađemo u susret najvišim izazovima koje pred nas postavlja savremeno bavljenje organskom poljoprivredom na polju edukacije i pružanja usluga.