Upis

Upis na fakultet je otvoren tokom cele godine i vrši se popunavanjem "Prijave za upis", koja se može iskopirati u tekstu ispod, i slanjem na e-mail fakuleta ( cns.school@hotmail.com ):

PRIJAVA ZA UPIS
Institut za organsku poljoprivredu

1. IME I PREZIME: ______________________________

2. KUĆNA ADRESA: ____________________________

3. TELEFON: ____________________

4. E-MAIL: ___________________________

5. DATUM ROĐENJA: _______________

6. ZAVRŠENA SREDNJA ŠKOLA ILI FAKULTET: ___________________________

7. PLAĆANJE ŠKOLARINE – Školarinu želim da platim (izabrati opciju):
- Ceo iznos odjednom, sa 10% popusta
- U ratama
- Svaki ispit pojedinačno

8. Za Fakultet za organsku poljoprivredu sam prvi put čuo/la od: _____________________

9. DATUM PRIJAVE: __________________